פיקוח הלכתי

כחלק מהפעילות הענפה של המרכז הארצי הוא מעקב תפעול המקוואות מהבחינה ההלכתית. הצעד נעשה ביוזמת הגר”א גניחובסקי זצוק”ל ובהוראת גדולי ישראל שליט”א אשר ראו לנכון לתת בידי המרכז את הנושא הנ”ל וזאת משום שנתגלו בעיות חמורות בעשרות מקוואות ונמצאו אף כאילו שאינם ראויים לטבילה בהם.
כיום לאחר הקמת מערכת הכשרות הצטמצמו הבעיות הפוסלות את הטבילה במקוואות. רבני המרכז מכתתים רגליהם ממקום למקום כדי לבדוק ולתקן, הבדיקה הינה יסודית ומקיפה ובמקרה שנמצאה תקלה כשרותית הפוסלת את המקווה היא מתוקנת על אתר וזאת למרות העלויות הגבוהות הכרוכות בעניין.