תחזוקת מקוואות

מצפון ומדרום מגיעות פניות לתיקונים וצוות התחזוקה נענה במהירות ובזריזות לכל תקלה שמפריעה לפעילות השוטפת של המקוואות. התיקונים יכולים להיות במערכות הסקה, בחימום, באינסטלציה ועוד, כאשר, לא פעם עלותם הכספית גבוהה. פעמים רבות מתנערים הגופים הממשלתיים מחובתם והמרכז הארצי הוא זה שדואג לאספקת הסולר . חשוב גם להדגיש כי בצד התיקונים הללו מחדש ה’מרכז הארצי’ בעשרות מקוואות את מערכות הסקה. עלות מערכת הסקה בודדת מגיעה ל- 50,000 שקלים. תחזוקת המקוואות היא עול כבד ביותר מבחינה מקצועית ומבחינת מימון, אולם אין שום גוף אחר שיכול, או שמסוגל, לקחת על עצמו את התפקיד הזה”.